Doelstelling en Beleid

De Stichting Jeugdwerk Stratum zet zich in voor het algemeen beland en heeft tot doel het bevorderen en ondersteunen van jeugd- en jongerenwerk en activiteiten voor jeugd en jongeren in Eindhoven. Hierbij richt de stichting zich met name op ondersteuning van financiële en facilitaire zaken ten behoeve van de aangesloten verenigingen.

Momenteel ondersteunt de stichting op deze manier Scouting Père Kersten Stratum maar biedt daarnaast ook ruimte aan andere verenigingen die actief zijn op het gebied van jeugd- en jongerenwerk.

Onze visie is dat de hele maatschappij een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de jeugd. Stichting Jeugdwerk Stratum en haar bestuur zet zich dan ook geheel belangeloos in voor het jeugd- en jongerenwerk in Eindhoven en dient hiermee het algemeen belang.

Stichting Jeugdwerk Stratum kent geen winstoogmerk, alle opbrengsten komen geheel ten goede aan van jeugd- en jongerenwerk en activiteiten voor jeugd en jongeren in Eindhoven. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in de ondersteuning van financiële en facilitaire zaken van de aangesloten verenigingen.

Bestuurders ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding voor de door hun activiteiten, afgezien van een incidentele onkosten vergoeding.

Hieronder kunt u ons beleidsplan inzien en verslagen van onze activiteiten inclusief een overzicht van baten en lasten.

Beleidsplan

Verslag activiteiten inclusief overzicht baten en lasten 2014

Verslag activiteiten inclusief overzicht baten en lasten 2015